Zapojení obyvatel měst do prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku

Martina Urbanová

Abstrakt

Dne 18. května 2000 proběhl v Hradci Králové ce­lostátní pracovní seminář, jehož hlavním tématem byla problematika zapojení obyvatel do prevence krimi­nality a ochrany veřejného pořádku. Seminář probíhal v primátorských prostorách historické budovy radnice. Pořadatetem akce byl Úřad města Hradec Králové a agentura TiMa Liberec.

Bibliografická citace

URBANOVÁ, Martina. Zapojení obyvatel měst do prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 258-259. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8861

Plný Text: