Poskytování právního poradenství při žádostech o udělení postavení uprchlíka

Radoslava Šopovová

Abstrakt

V rámci programu PHARE se v Budapešti pod vedením Dr Judit Toth a Maďarského sdružení pro migranty - MENEDÉK - sešli ve dnech 16.-18.3.2000 zástupci České republiky, Slovenska, Slovinska, Pol­ska, Ukrajiny a Rakouska, kteří se podíleli na vybudo­vání sítě jednotného postupu při udělování postavení uprchlíka ve střední Evropě. Celá akce probíhala jako finální výstup projektu PHARE - Právní poradenství pro uprchlíky, Legal Conselling for Refugees, za účasti Dr Nuala Mole z londýnského střediska AIRE (Advice on Individual Rights in Europe).

Bibliografická citace

ŠOPOVOVÁ, Radoslava. Poskytování právního poradenství při žádostech o udělení postavení uprchlíka. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 260. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8862

Plný Text: