Problematika postavení a volby soudců Spolkového ústavního soudu ve Spolkové republice Německo

Jitka Součková

Abstrakt

V tomto článku se věnuji problematice Spolkového ústavního soudu. Co se týče postavení a hlavně vol­by ústavních soudců, lze v mnoha směrech vystopovat jisté paralely k problematickým oblastem, s nimiž nás konfrontuje i právní úprava v České republice. Nava­zuji v tomto na příspěvky přednesené na konferenci nazvané Aktuálnost změn Ústavy ČR, která se konala na podzim minulého roku v Brně, konkrétně referáty věnované úvahám de constitutione ferenda ohledně Ústavního soudu České republiky.

Bibliografická citace

SOUČKOVÁ, Jitka. Problematika postavení a volby soudců Spolkového ústavního soudu ve Spolkové republice Německo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 177-181. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8847

Plný Text: