K diskuzi o změně volebního systému

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

V současné době se po předložení návrhu změn volebního zákona rozběhla diskuze o základních změnách ve volebním zákoně. V této věci se vyslovil i význam­ný moravský konstitucionalista Jan Filip. Filip se mi­mo jiné kriticky vyslovil k tomu, co je obsahem důvo­dové zprávy, novému volebnímu systému a volebním obvodům do Poslanecké sněmovny.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. K diskuzi o změně volebního systému. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 241-245. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8855

Plný Text: