Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku

David Buriánek

Abstrakt

Small hematite-magnetite ore occurrences are situated in the northwest part of the Polička Crystalline Complex. The layers and lenses finely bedded quartz-magnetite-hematite (± Grt, Ep, Amp) mineralization, up to several meters thick are spatially and genetically bounded to the amphibolites with MORB geochemical signatures. Studied deposits precipitate from submarine exhalations are metamorphosed in amphibolite facie under T 566-619 °C and P 5-6 kbar. During a second metamorphic event under greenschist facie were magnetite partially replaced by hematite (martitized).

Bibliografická citace

Buriánek, D. (2016). Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 15. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4812

Klíčová slova

Polička Crystalline Complex; magnetite-hematite mineralizations; amphibolites; metamorphism; mineral chemistry; whole-rock geochemistry

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barret, T. J. – Jarvis, I. (1988): Rare-earth elements geochemistry of metalliferous sediments from DSDP Reg 92: the East Pacific Rise transect. – Chem. Geol. 67, 243–259.
Boynton, W. V. (1984): Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. Rare Earth Element Geochemistry. – Developments in Geochemistry 2 (Henderson, R., ed.), 89–92, Elsevier, Amsterdam.
Buriánek, D. - Břízová, E. - Čech, S. – Čurda, J. – Fürych, V. – Hanžl, P. – Kirchner, K. – Lysenko, V. – Roštínský, P. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Vít, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 24-112 Jedlová. – MS, Výzkumná zpráva, MS MŽP, Archiv ČGS, 89 s.
Buriánek, D. – Němečková, M. – Hanžl, P. (2003): Petrology and geochemistry of tonalites from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif).– Bull. Czech Geol. Survey, 78, 1, 9–22.
Buriánek, D. (2006): Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 91, 10, 191–206.
Cureton, S., – Essene, E. (1994): Cummingtonite-plagioclase-garnet-quartz: A new geobarometer for amphibolites. – Geological Society of America, Abstracts with Programs, 26(7), A-43.
Hanžl, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Buriánková, K – Čurda, J. – Fürych, V. – Kirchner, K. – Lysenko, V. – Mrnková, J. – Otava, J. – Pertoldová, J. – Roštínský, P. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Vít J. – Zelenka P. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, list 14-333, Svratka. ČGS.
Holland, T. J. B. – Powell, R. (1998): An internally consistent thermodynamic data set for phases of petrological interest. – J. Metamorph. Geol., 16, 309–343.
Janoušek, V. – Farrow, C. M. – Erban, V. (2006): Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry: introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit). – J. Petrology, 47, 1255–1259.
Kratochvíl, J., (1957): Topografická mineralogie Čech, 2. vyd., ČSAV Praha, 1432 s.
Kretz, R., (1983): Symbols for rock- forming minerals. – Amer. Mineralogist, 68, 277–279.
Le Bas, M. J. – Le Maitre, R. W. – Streckeisen, A. – Zanettin, B. (1986): A chemical classification of volcanic rocks on the total alkali−silica diagram. – J. Petrol. 27 3, pp. 745–750.
Leake, B. E. – Woolley, A. R. – Arps, C. E. S. – Birch, W. D. – Gilbert, M. C. – Grice, J. D. – Hawtorne, F. C. – Kato, A. – Kisch, H. J. – Krivovichev, V. G. – Linthout, K. – Laird, J. – Mandaino, J. – Maresch, W. V. – Nickel, E. H. – Rock, N. M. S. – Schumacher, J. C. – Smith, D. C. – Stephenson, N. C. N. – Ungaretti, L. – Whittaker, E. J. W. – Youzhi, G. (1997): Nomenclature of amphiboles. Report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association Commission on New Minerals and Mineral Names. – Eur. J. Mineral., 9, 623–651. Stuttgart.
Loberg, B. – Horndahl, A. (1983): Ferride geochemistry of Swedish Precambrian iron ores. Miner. Depos., 18, 487–504.
Melichar, R. (1995): Analýza vztahů poličského a svrateckého krystalinika.– MS, Přír. fak. Univ. Karl. Praha.
Meschede, M. (1986): A method of discriminating between different types of mid-ocean ridge basalts and continental tholeiites with the Nb-Zr-Y diagram. – Chem Geol 56: 207–218.
Michard, A. – Albare`de, F. (1986): The REE content of some hydrothermal fluids.– Chem. Geol. 55, 51–60.
Mücke, A. (2003): General and comparative considerations of whole–rock and mineral compositions of Precambrian iron-formations and their implications. – Neu. Jb. Mineral., Abh 179, 175–219.
Novák, M. - Houzar, S. – Šrein, V. (1997): Gahnite–bearing marbeles and their significance for regional classification of the estern part of the Bohemian Massif. – J. Czech Geol. Soc., 42, 1–2, 33–40. Brno.
Parr, J. M. (1992): Rare-earth element distribution in the exhalites associated with Broken Hill-type mineralisation at the Pinnacles deposit, New South Wales, Australia. – Chem. Geol. 100, 73–91.
Pearce, J. A. – Norry, M. J. (1979): Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y, and Nb variations in volcanic rocks. – Contrib Mineral Petrol, 69, 33–47.
Pouchou, J. L. – Pichoir, F. (1985): „PAP“ procedure for improved quantitative microanalysis.– Microbeam Analysis, 20, 104–105.
Slobodník, M. – Hladíková, J. (1994): Sulphidic mineralization in the Polička crystalline complex; a discusion of the sediment-hosted type mineralization. – Věst. Čes. geol. Úst., 69, 3,37–45. Praha.
Schumacher, J. (1996): The estimation of the proportion of ferric iron in tht electron-microprobe analysis of amphiboles. – Can. Mineral. 34, 238–246.
Taylor, B. E. – Liou, J. G. (1978): The low-temperature stability of andradite in C-O-H fluids Amer. Mineralogist, 63, 378–393.
Tuček, K. (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951–1965. – Academia, Praha.
Veselý, T. (1986): Zpráva o výsledku geologicko – průzkumných prací za rok 1985. ČUP Příbram, závod Liberec. – MS, ČGS – Geofond. Praha.
Zrůstek, V. (1963): Závěrečná zpráva o geologickém mapování oblasti styku svratecké antiklinály a poličského krystalinika v širším okolí obce Telecí v roce 1962. – MS Geofond Praha. P 15908.