Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech

Roč.15,(2008)

Abstrakt
Debris flow accumulations are relative frequented forms of relief, which occure in the Moravskoslezské Beskydy Mts. In spite of it have nobody deal with them until recently. There occure these accumulations particularly in the culmination part of mountains. The most affected localities are Smrk Mt., Lysá hora Mt., Javorový vrch Mt. and Slavíč Mt. They exist in two diverse types, that differ by magnitude, transport distance, sedimentology and age. We suppose, that larger accumulations have older age (may be Pleistocene). By smaller accumulations we suppose their recent age. This hypothesis confirm executed dendrochronological research.

Klíčová slova:
debris flow, the Moravskoslezské Beskydy Mts., dendrochronology
Reference

Pánek, T. – Hradecký, J. (2000): Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7, 44–47, Brno.
Pelíšek, J. (1952): K otázce zalednění Moravskoslezských Beskyd. – Sborník Československé společnosti zeměpisné, 57, 60–65, Praha.
Šilhán, K. – Pánek, T. (2007): Blokovobahenní proudy v masivu Smrku (Moravskoslezské Beskydy; Česká Republika). – Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 1, 56–64, Bratislava.