Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech

Karel Šilhán, Tomáš Pánek

Abstrakt

Debris flow accumulations are relative frequented forms of relief, which occure in the Moravskoslezské Beskydy Mts. In spite of it have nobody deal with them until recently. There occure these accumulations particularly in the culmination part of mountains. The most affected localities are Smrk Mt., Lysá hora Mt., Javorový vrch Mt. and Slavíč Mt. They exist in two diverse types, that differ by magnitude, transport distance, sedimentology and age. We suppose, that larger accumulations have older age (may be Pleistocene). By smaller accumulations we suppose their recent age. This hypothesis confirm executed dendrochronological research.

Bibliografická citace

Šilhán, K., & Pánek, T. (2016). Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 15. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4816

Klíčová slova

debris flow; the Moravskoslezské Beskydy Mts.; dendrochronology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Pánek, T. – Hradecký, J. (2000): Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7, 44–47, Brno.
Pelíšek, J. (1952): K otázce zalednění Moravskoslezských Beskyd. – Sborník Československé společnosti zeměpisné, 57, 60–65, Praha.
Šilhán, K. – Pánek, T. (2007): Blokovobahenní proudy v masivu Smrku (Moravskoslezské Beskydy; Česká Republika). – Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 1, 56–64, Bratislava.