Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty

Roč.15,(2008)

Abstrakt
Borings as well as test pits (Fig. 1) are evidence, that the foot slope surface (gradient 3–5°) in the Litava River valley between Brankovice and Nesovice villages (Central-Moravian Carpathians) on soft flysch rocks may be considered as an erosion surface. The previous river terrace together with its base and the uppermost part of the flysch bedrock were during the Middle and especially the Late Pleistocene in periglacial (cryogenic) environment eroded. Due to intersection of dell-sides, as well as directly on the footslope surface operating sheet wash and gelifluction, the landsurface has been lowered. Simultaneously backslope recession cannot be rejected. Hence, on the locality Brankovice – Nesovice, and thus in the entire Czech Republic, a first example of a composite-cryopediment developed both due to downwearing (in our case the major process) and backwearing, has been described.

Klíčová slova:
composite-cryopediment, fluvial terrace, downwearing, backwearing
Reference

Büdel, J. (1977): Klima-Geomorphologie. – 1–304, Gebrüder Borntraeger, Berlin–Stuttgart.
Bubík, M. – Švábenická, L. (2000): Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezony 1999. – Zprávy Geol. Výzk. v r. 1999, 10–12, Praha.
Czudek, T. (1995): Vývoj jižního údolního svahu Litavy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech. – Acta Mus. Moraviae, Sci. nat., 79, 1994, 43–49, Brno.
French, H. M. – Harry, D. G. (1992): Pediments and cold climate conditions, Barn Mountains, unglaciated Northern Yukon, Canada – Geogr. Ann., 74, A, 2–3, 145–157, Stockholm.
Minár, J. (2003): Stredohorská roveň v Západných Karpatoch ako tektoplén, náčrt pracovnej hypotézy. – Geogr. časopis, 55, 2, 141–158, Bratislava.
Zeman, A. – Havlíček, P. – Minaříková, D. – Růžička, M. – Fejfar, O. (1980): Kvartérní sedimenty střední Moravy. – Sborník geol. věd, Antropozoikum, 13, 37–91, Praha.