Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov

Martin Faměra, Ondřej Bábek, Pablo Rigual Hernández

Abstrakt

Sedimentary bodies in recent water courses represent potential accumulations of anthropogenic heavy metals and persistent organic pollutants. Three techniques were used for the mapping of underwater topography of rivers and the shape of the sediment bodies in the Morava River: single-beam sonar bathymetric profiles, flow area measurement using the StreamPro device, and image analysis of aerial photography. In this paper, we compare the above-mentioned methods with respect to their accuracy and time consuming. Despite its limited accuracy, image analysis of aerial photographs can give a quick overview of the distribution and topography of major underwater sedimentary bodies.

Bibliografická citace

Faměra, M., Bábek, O., & Hernández, P. R. (2016). Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 15. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4801

Klíčová slova

river regulation; depositional architecture; image analysis; sonar; StreamPro

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hesselink, A. W. – Weerts, H. J. T. – Berendsen, H. J. A. (2003): Alluvial architecture of the human-influenced river Rhine, The Netherlands. – Sedim. Geology, 161, 129–248.
Kocman, T.– Sklenář, J. – Žalio, R. (2006): Měření průtoku – Kvasice. – 3–8, ČHMÚ Praha, Odd. hydrologické přístrojové techniky. MS Archiv autora. Praha.
Kolektiv autorů (2005): Hydrologická ročenka České republiky 2004. Kapitola 5.3 [online]. c2005, poslední aktualizace 25.2.2008. [cit. 2008–20–2 ]. Dostupné z WWW: <http://www.chmi.cz/hydro/hr/index1.html>
Miall, A. D. (1996): The Geology of Fluvial Deposits. –1–582, Springer. Berlin.
Novák, Z. – Havlíček, P. – Pálenský, P. – Holásek, O. – Svatuška, M. (1997): Geologická mapa ČR. List 25-31 Kroměříž, 1:50 000. – Česká geologická služba. Praha.
Robert, A. (2003): River processes. An introduction to Fluvial Dynamics. – 1–240, Hodder Arnold. London.
Roberts, A. C. B. – Anderson, J. M. (1999): Shallow water bathymetry using integrated airborne multi-spectral remote sensing. – Int. J. Remote Sensing 20, 3, 497–510.