Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV

Roč.15,(2008)

Abstrakt

The aim of Very Low Frequencies method (VLF) was to find out continuation of the Holštejn cave in the northern part of the Moravian karst area and to continue of previous gravity surveys (2003-5). The Holštejnská cave is relict of an ancient cave’s system which is located 10–75 m above the recent draining level and 30–50 m below the surface. The course of cave is known from digging works for 200 m far from its entrance in the Holštejn valley. The cave is almost entirely filled by sediments with exception of several decimeters near the roof. The big ratio between high resistant limestone and relatively good conductor created by wet sediments deposed in caves makes good conditions for electromagnetic survey by VLF method.
The prolongation of the Holštejnská cave towards SW of about 1 km was find out during two years of survey by VLF method (2006-7). The measured out area was almost 70 ha. Except anomaly of the Holštejnská cave, we found another four anomalies which can be interpreted as: 1) Parallel northern cave with the Holštejnská cave. 2) Tributary from Tannenberg quarry, which can be made by paleoLopač brook. 3) Tributary from Židův sinkhole through Bukovinky valley. 4) Tributary from Šošůvka village.


Klíčová slova:
geophysical survey, very low frequencies method (VLF), cave, karst area
Reference

Beneš, V. – Kadlec, J. (2003): Gravimetrické měření v Holštejnské jeskyni v Moravském krasu. – Speleofórum 2003, Čes. speleol. Spol., 11–13.
Blecha, V. – Kalenda, P. (2004): Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003. ČGS Praha, 128–130.
Blecha, V. – Kalenda, P. – Mravec, P. – Kučera, J. (2005): Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně. Speleofórum 2005, 6–8.
Dostál, P. (2002): Geofyzikální průzkum krasových útvarů na lokalitě ostrovská planina, k.ú. Ostrov u Macochy, okr. Blansko. Geodrill Brno.
Dostál, P. (2004): Geofyzikální měření na lokalitě lom Mokrá a Ostrov u Macochy – etapa 2004. Geodrill Brno.
Hypr, D. (1980): Jeskynní úrovně v severní a střední části Moravského krasu. – Sbor. Okr. muzea v Blansku, XII, 1980, Blansko, 65–79.
Kadlec. J.(1990): Holštejnské údolí v Moravském krasu. – in Speleologie na Holštejnsku. Výzkumy v letech 1966–1996 (R. Zatloukal ed.). Knih.Čes.speleol. Spol., 28:7–12.
Kadlec J. (1995): Geofyzikální měření ve Sloupském a Holštejnském údolí. Rekonstrukce vývoje Sloupského údolí. – Knih. ČSS, 25.
Kadlec, J. (1996): The Holstejn Valley in the Moravian Karst (in Czech).– in Zatloukal, R. (ed): Speleology in the Holstejn area. – Knih. Ces. speleol. Spol., Vol. 28,7–12. Praha.
Kadlec. J. (1997): Reconstruction of the development of semiblind ponor valleys in Moravian Karst based on geophysical surveying. Czech Republic. – Proc. 12th Int. Cong. Speleol., Basel, 387–390.
Kadlec, J. – Vít, J. – Hercman, H. – Glazek, J. – Žák, K. – Nowicki, T. – Šroubek, P. – Diehl, J. – Granger, D. (2000): A complex study of the Holštejnská cave deposits (Moravian Karst, Czech Republic). Proc. of Conf. Climate Changes – the Karst Record II. Krakow, 72–73.
Kadlec, J. – Hercman, H. – Šroubek, P. – Diehl, J. – Granger, D. (2001): Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment): Cave sediments and karst morphology. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 86 (2001), 111–160.
Kalenda, P. – Kučera, J. – Duras, R. (2002): Geofyzikální a geotechnická měření v Holštejnské jeskyni. – Speleo, 35, 5–11.
Kalenda, P. – Kučera, J. – Duras, R. – Mravec, P. (2004): Zjišťování hloubek dna a vývoje Hrádského žlebu. Speleoforum2004, 19–22.
Kalenda, P. – Kučera, J. – Mravec, P. (2005): Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně. – Acta Mus. Mor.Sci.geol. XC(2005), 191–216.
Kalenda, P. – Blecha, V. – Hrutka, M. – Mravec P. (2006): Bukovinky – gravimetrické měření v Moravském krasu. – Speleofórum 2006, 77–78.
Kalenda, P. – Duras, R. (2007): Bukovinky – měření metodou velmi dlouhých vln. – Speleofórum 2007, 80–82.
Karous, M. – Hjelt, P. (1983): Linear filtering of VLF dip–angle measurements. – Geophysical prospecting 31, 782–794.
Otava, J. – Vít, J. (1992): Paleohydrography of the northern tributaries of the Punkva river reconstructed from the analysis of cave sediments. – Scripta geol. 22, Fac.Sci. Mas. Univ. Brno.
Štelcl, O. (1961): Geomorfologické poměry holštýnského poloslepého údolí v Moravském krasu. – Čs. kras 13, Praha, 31–52.
Vít, J. – Hercman, H. (1996): U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně. – Geol. výzk. Mor.Slez. v r. 1995, Brno, 42–44.
Zámek, E. – Zatloukal, R. (1993): 26 let práce v Holštejnské jeskyni. – Speleo, 11, 22–25.
Zatloukal, R. ed. (1996): Speleologie na Holštejnsku. Výzkumy v letech 1966–1996. – Knih. Čes. speleol. Spol., Sv. 28, Brno, 1996.