Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat

Roč.15,(2008)

Abstrakt
Sedimentary sequences deposited in the fossil landslide dammed lake have been studied in the Babínek Brook valley. High variability of sediments in the stratigraphic profiles shows repeated changes in the depositional conditions connected with climatic changes during the Holocene. Radiocarbon dating of organic samples from different layers of the profiles sets the minimum age of the slope deformation (and of the beginning of the impoundment sedimentation) to the Boreal Chronozone (8 730 ± 220 BP) and pin-points the significant changes in the sedimentation dynamics during the Subboreal, Subatlantic and Subrecent Chronozones (5630 ± 150 BP – 610 ± 110 BP).

Klíčová slova:
Magura Unit, landslide damming, sedimentary record, radiocarbon dating, Holocene
Reference

Baroň, I. (2004): Structure, dynamics and history of deep-seated slope failures in the Rača unit, Magura nappes, Outer Western Carpathians (Czech Republic). – Dizertační práce, 98 str., Masarykova univerzita. Brno.
Dikau, R. – Brunsden, D. – Schrott, D. – Ibsen, M. L. (1996): Landslide recognition: identification, movement and causes. – 251 str., Willey. Chichester.
Haczewski, G. – Kukulak, J. (2004): Early Holocene landslide-dammed lake in the Biesczady Mountains (Polish East Carpathians) and its evolution. – Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 38, 83–96, PAN. Kraków.
Hradecký, J. (2003): Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd. – In: Mentlík, P. (Ed.): Geomorfologický sborník 2: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003, 271–278, Západočeská univerzita. Plzeň.
Hradecký, J. – Pánek, T. (2004): Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd. – Geol.výzk.Mor.Slez. v r. 2003, 88–90. Brno.
Margielewski, W. (2006): Records of the Late Glacial-Holocene palaeoenvironmental changes in landslide forms and deposits of the Beskid Makowski and Beskid Wyspowy Mts. area (Polish Outer Carpathians). – Folia Quaternaria, 76, 149 str., PAU. Kraków.
Pánek, T. – Smolková, V. – Hradecký, J. – Kirchner, K. (2007): Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidences and imprints. – Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 41, 77–96, PAN. Kraków.
Starkel, L. (1977): Paleogeografia holocenu. – 362 str., PWN, Warszawa.