Chemické složení loštických pohárů

Renata Čopjaková, Vladimír Goš, Miroslava Gregerová, Martin Hložek, Radek Škoda

Abstrakt

The paper summarizes results of geochemical examination of the Loštice pottery. A clay nodule found during archaeological works was used for a part of tumbler replicas´ production as a plastic raw material. At the temperature over 1 200 °C, the replicas made of loess collapsed. The affect of garnets on formation of “blebs” was experimentally verified. The results showed that the ceramic tumblers of the (010) and (020) groups were made of clay soil with the addition of almandine garnet as non-plastics. The “blebs” form by thermal decomposition of almandine. The firing temperature must exceed 1 200 °C. Cordierite (sekaninaite, possibly ossumilite) crystallizes from the melt. Another part of replicas was made of local loess.

Bibliografická citace

Čopjaková, R., Goš, V., Gregerová, M., Hložek, M., & Škoda, R. (2016). Chemické složení loštických pohárů. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 15. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4814

Klíčová slova

pottery; technology; almandine melting; chemical composition; chemical formula; firing temperature

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Abbott, R. N. Jr. – Clarke, D. B. (1979): Hypothetical liquidus relationships in the subsystem Al2O3-FeO-MgO projected from quartz, alkali feldspar and plagioclase for a (H2O)<1. – Can. Mineral 17, 549–560.
Goš, V. (1983): Středověké hrnčířství v Lošticích. – Pět let archeologických výzkumů města, Archaeologia historica, 8, 197–209.
Goš, V. (2007): Loštice. Město středověkých hrnčířů. Opava.
Green, T. H. (1977): Garnet in silicic liquids and its possible use as a PT indicator. – Contr. Mineral. Petrology 65,59–67.
Měchurová, Z. – Čejka, J. – Zalabák, P. (1992): Příspěvek k problematice tzv. loštické keramiky. – Časopis Moravského muzea – vědy společenské 57, 201–212, Brno.