Keramická petrografie loštické hrnčiny

Miroslava Gregerová, Martin Hložek

Abstrakt

The paper summarizes the results of micropetrographic examination of pottery from Loštice. The burning temperature was experimentally verified. The results showed that (010), (020) and (030) pottery groups might have been made of the same, or very similar, plastic raw material with petrographically different non-plastics. The experiments showed that the burning temperature was reache 1 200–1 250 °C.

Bibliografická citace

Gregerová, M., & Hložek, M. (2016). Keramická petrografie loštické hrnčiny. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 15. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4817

Klíčová slova

pottery; technology; ceramic petrography; firing temperature

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bláha, R. – Frolík, J. – Sigl, J. (2003): Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách. – Archaeologia historica, 28, 525–537, Brno.
Goš, V. (1982): Hrnčířské pece severní Moravy. – ZVOTAM 2, 25–32.
Goš, V. (1983): Středověké hrnčířství v Lošticích. Pět let archeologických výzkumů města. – Archaeologia historica, 8, 197–209.
Goš, V. (2007): Loštice. Město středověkých hrnčířů. – Vydalo město Opava.
Goš, V. – Novák, J. (1976): Počátky výroby loštické keramiky. – Archeologické rozhledy, XXVIII, 399–404, Praha.
Měchurová, Z. – Čejka, J. – Zalabák, P. (1992): Příspěvek k problematice tzv. loštické keramiky. – Časopis Moravského muzea – vědy společenské 57, 201–212, Brno.
Měřínský, Z. (1969): Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování. – Vlastivědný věstník moravský, XXI, 1–15, Brno.
Slivka M. (1983): Importy loštickej keramiky na východné Slovensko. – Severní Morava 46, 65–66, Šumperk.