Keramická petrografie loštické hrnčiny

Roč.15,(2008)

Abstrakt
The paper summarizes the results of micropetrographic examination of pottery from Loštice. The burning temperature was experimentally verified. The results showed that (010), (020) and (030) pottery groups might have been made of the same, or very similar, plastic raw material with petrographically different non-plastics. The experiments showed that the burning temperature was reache 1 200–1 250 °C.

Klíčová slova:
pottery, technology, ceramic petrography, firing temperature
Reference

Bláha, R. – Frolík, J. – Sigl, J. (2003): Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách. – Archaeologia historica, 28, 525–537, Brno.
Goš, V. (1982): Hrnčířské pece severní Moravy. – ZVOTAM 2, 25–32.
Goš, V. (1983): Středověké hrnčířství v Lošticích. Pět let archeologických výzkumů města. – Archaeologia historica, 8, 197–209.
Goš, V. (2007): Loštice. Město středověkých hrnčířů. – Vydalo město Opava.
Goš, V. – Novák, J. (1976): Počátky výroby loštické keramiky. – Archeologické rozhledy, XXVIII, 399–404, Praha.
Měchurová, Z. – Čejka, J. – Zalabák, P. (1992): Příspěvek k problematice tzv. loštické keramiky. – Časopis Moravského muzea – vědy společenské 57, 201–212, Brno.
Měřínský, Z. (1969): Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování. – Vlastivědný věstník moravský, XXI, 1–15, Brno.
Slivka M. (1983): Importy loštickej keramiky na východné Slovensko. – Severní Morava 46, 65–66, Šumperk.