Reflexe komunitárního práva v ústavách středoevropských států

Petr Mlsna

Abstrakt

Dne 1. května 2004 došlo k rozšíření Evropské unie o 10 nových členských států. Obecně lze integraci států střední a východní Evropy považovat za dovršení demokratického a právního vývoje vyvolaného rozpadem sovětského bloku v letech 1989-1990. Demokratizující se východní a střední Evropa se po roce 1989 potýkala s problémy hledání vlastní nově nalézané vnitřní suverenity, ale i suverenity vnější mající svůj odraz v mezinárodním společenství. Téměř všechny státy bývalého východního bloku se staly v 90. letech členy Rady Evropy, což bylo vyjádřením mětí nově se tvořících politických elit stát se součástí demokratického světa. Hledání ukotvení v demokratickém mezinárodním společenství bylo po roce 1989 silně ovlivněno existencí Evropských společenství a po roce 1992 i vznikem Evropské unie. Se snahou začlenit se do demokratických mezinárodních struktur se státy východní a střední Evropy dostaly do soukolí dvou navzájem protichůdných procesů, jejichž řešení lze datovat právě k okamžiku vstupu těchto států do Evropské unie.

Bibliografická citace

MLSNA, Petr. Reflexe komunitárního práva v ústavách středoevropských států. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 22-30. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7104

Plný Text: