Právo na odpověď v české aplikační praxi

Ondřej Moravec

Abstrakt

Domníváme se, že právo na odpověď v podobě, v jaké je současné době aplikováno, neplní zcela svou funkci. Reálné ztotožnění předpokladu vzniku práva na odpověď a možnosti domáhat se soudní cestou práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku dle našeho názoru devalvuje deklarovanou snahu rozšířit vějíř forem nápravy, které má dotčená osoba k dispozici, a vylučuje možnost zohlednit intenzitu narušení osobnostní sféry dotčené osoby.

Bibliografická citace

MORAVEC, Ondřej. Právo na odpověď v české aplikační praxi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 55-59. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7109

Plný Text: