Mezinárodní vědecké setkání „Familienrecht und Geschleterpolitik“ (Family Law and Gender Policies)

Renata Veselá

Abstrakt

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2007 uspořádala ve Vídni nadace Bruno Kreisky Archiv workshop, který byl věnován problematice rodinného práva a genderové politiky. Pracovní setkání bylo součástí výzkumného projektu, který začal na jaře 2007 pod vedením docentky vídeňské univerzity Maria Mesner. Projekt nazvaný „Family Law and Gender Policies: Comparative Historical Perspectvives on the Codification of Private Lives“. Projekt se zabývá vývojem rodiny a rodinného práva v Rakousku a v Československu (a jeho nástupnických státech) v letech 1945–2000. Účelem workshopu byla prezentace jednotlivých pracovních výstupů a diskuse nad jednotlivými dílčími studiemi, které se týkaly se předmětu výzkumu a zároveň debata o teoretických a metodologických přístupech k výzkumu.

Bibliografická citace

VESELÁ, Renata. Mezinárodní vědecké setkání „Familienrecht und Geschleterpolitik“ (Family Law and Gender Policies). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 101-102. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7122

Plný Text: