Vliv společenských změn na problematiku práv dětí

Jana Lojková

Abstrakt

Předkládaný článek je stručným historickým exkurzem snažícím se objasnit, které události ve společnosti znamenaly uznání dětí jako bytostí nadaných sociálním statusem i vlastními pozitivně zakotvenými právy. Mapuje období od středověku, kdy dětství v podstatě neexistovalo, snaží se postihnout události, které přinesly změnu, zabývá se situací v době přijímání Úmluvy o právech dítěte i dnešním pojímáním tohoto fenoménu včetně problémů, které mezinárodní společenství musí nadále řešit.

Bibliografická citace

LOJKOVÁ, Jana. Vliv společenských změn na problematiku práv dětí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 71-75. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7112

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARIÉS, Philippe, Centuries of Childhood, New York: Vintage Books, 1965, 447 s, ISBN 0394702867

BUBER, Martin, Problém člověka, Praha: Kalich, 1997, 159 s, IBSN 80-7017-109-X

ČESKÁ SEKCE DCI – SDRUŽENÍ ZASTÁNCŮ DĚTSKÝCH PRÁV. Politická vůle k uplatňování práv dítěte, (citováno dne 4. 1. 2008) dostupné z http://dci.jeja.cz/index.php?o=28&i=15

ELKIND, David, The hurried child, Cambridge: Perseus publishing. Co, 2001, 288 s., ISBN 0738204412

FRANKLIN, Bob The New Handbook of Children‘s Rights, London: Routledge, 2001, 433 s., ISBN 0415250366

HUG, Barbara, Státní zásahy do rodinného života, Pozitivní a negativní aspekty Úmluvy OSN o právech dítěte, (citováno dne 4. 1. 2008), dostupné z http://www.obcinst.cz/clanek.asp?id=610

POSTMAN, Neil, The disappearance of childhood, New York: Delacorte press, 1982, 177 s., ISBN 0385281919