50. sjezd kateder ústavního práva v Polsku k otázkám soudní moci

Jan Filip

Abstrakt

Ve dnech 24. až 26. dubna 2008 proběhl v Gdyni jubilejní 50. sjezd kateder ústavního práva Polské republiky. Již samotný počet sjezdů, které se konají nepřetržitě od roku 1959 bez ohledu na politickou situaci v Polsku a politickou orientaci polských konstitucionalistů, svědčí o významu této akce. Účast na ní si nenechá ujit nikdo, kdo v Polsku v oboru ústavního práva něco znamená. V podstatě se tato akce začíná pomalu blížit sjezdům německých (rozuměj německy hovořících) učitelů státního práva, které mají ještě delší (předválečnou) tradici. Organizace polských sjezdů se německému protějšku dosti podobá. I zde je zvoleno nějaké aktuální téma oboru, jsou vybráni referenti a jejich vystoupení, stejně jako diskuse k nim, se publikují ve sborníku sjezdu.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. 50. sjezd kateder ústavního práva v Polsku k otázkám soudní moci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 99-100. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7120

Plný Text: