Žena v právním řádu Třetí říše

Jaromír Tauchen

Abstrakt

Tento článek se zabývá právním postavením ženy během období vlády národního socialismu v Německu, přičemž popisuje vztah národně socialistické politiky k ženám a jejich funkci v nacistickém státě. Dále tento příspěvek poukazuje na opatření, která byla provedena k dosažení vytyčených cílů populační a rasové politiky Třetí říše a jejich zakotvení v právních předpisech především pracovního a rodinného práva.

Bibliografická citace

TAUCHEN, Jaromír. Žena v právním řádu Třetí říše. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 81-86. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7114

Plný Text: