Nestrannost soudce ústavního soudu – aneb podjatost po španělsku

Jan Kolba

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou posuzování nestrannosti soudců ústavních soudů v souvislosti s rozborem aktuálního rozhodnutí španělského Ústavního soudu, jenž rozhodl o vyloučení předsedkyně a místopředsedy tohoto soudu z projednávání věci. Předmětem tohoto řízení bylo posouzení ústavnosti organického zákona prodlužujícího funkční období vyloučených soudních funkcionářů. V článku je vyzdvižena potřeba restriktivního výkladu v souvislosti s obdobnými rozhodnutími.

Bibliografická citace

KOLBA, Jan. Nestrannost soudce ústavního soudu – aneb podjatost po španělsku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 60-66. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7110

Plný Text: