Světové právní tradice a kontinentální kultura práva

Ludvík David

Abstrakt

V epoše globalizace se aktéři společenských vztahů poohlížejí při aplikaci práva po psaných pramenech, ať jsou to zákony, soudní rozhodnutí nebo smlouvy. Právo je však fenomén s hlubokými kořeny v lidských povahách, v postupně fixovaných zvyklostech, v mezilidské komunikaci, v konkrétních činech. Bylo by omylem si myslet, že původní kmenová společnost, fungující bez psaných pravidel, byla (či v mnoha oblastech světa stále je) nedotčena tím, co v širším smyslu chápeme jako právo.

Bibliografická citace

DAVID, Ludvík. Světové právní tradice a kontinentální kultura práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 86-89. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7115

Plný Text: