Bělohlávek, A. J., Hótová, R.: Cenová regulace z pohledu tuzemské, komunitární a mezinárodní úpravy a ochrany investic

Alena Pauličková

Abstrakt

Recenze publikace - Bělohlávek, A. J., Hótová, R.: Cenová regulace z pohledu tuzemské,
komunitární a mezinárodní úpravy a ochrany investic
SAGIT, Ostrava 2008, 356 s., ISBN 978-80-7208-676-4

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Alena. Bělohlávek, A. J., Hótová, R.: Cenová regulace z pohledu tuzemské, komunitární a mezinárodní úpravy a ochrany investic. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 92-94. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7117

Plný Text: