Korupce v českém trestním právu a trestněprávní prostředky jejího potírání

Josef Kuchta

Abstrakt

Korupce jako společenský fenomén existovala již ve starověku, stejně jako snahy o její potlačení.Snaha o korupční formy jednání v zájmu snazšího dosahování cílů bez nutnosti dodržování pravidel je přirozenou součástí lidské povahy, tudíž nelze konstatovat, že by boj s ní byl někdy definitivně úspěšný. V posledních desetiletí se její výskyt ve společnosti podstatně zvýšil a korupce tak představuje jedno z nejzávažnějších ohrožení demokatických a ekonomických reforem u nás.

Bibliografická citace

KUCHTA, Josef. Korupce v českém trestním právu a trestněprávní prostředky jejího potírání. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 15-21. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7103

Plný Text: