Koudelka, Z.: Právní předpisy samosprávy

Petr Průcha

Abstrakt

Recenze publikace - Koudelka, Z.: Právní předpisy samosprávy
Linda Praha, a.s., 2008, 346 str., ISBN 978-80-7201-690-7

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. Koudelka, Z.: Právní předpisy samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 90-92. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7116

Plný Text: