Merkl redivivus. Poznámky k dílu vynikajícího rakouského právníka

Roč.16,č.1(2008)

Abstrakt
Adolf Julius Merkl (1890-1970) patřil a patří k nejvýznamnějším představitelům právní teorie a veřejného práva 20. století. Byl prvním žákem H. Kelsena po jeho habilitaci, v roce 1918 byl přidělen kancléři K. Rennerovi a podílel se s Kelsenem na přípravě ústavy z roku 1920, poté již následovala akademická dráha (přerušená v letech 1938-1943). Jeho jméno sice není skloňováno tak často jako jméno jeho učitele H. Kelsena, to však nic nemění na tom, že jeho dílo je neoddělitelnou součástí příspěvku normativní teorie k poznávání práva ve 20. století. Určité upozadění této významné osobnosti je paradoxem, neboť zná-li každý student H. Kelsena, ne vždy je schopen říci něco konkrétního o jeho díle. Naopak každý právník zná a pracuje s pojmem hierarchie práva a hierarchické výstavby právního řádu, což je konstrukce, se kterou přišel do právní vědy právě A. Merkl (Das Recht im Lichte seiner Anwendung, 1917 – zde I/1, s. 85-146) a kterou později celosvětově proslavil H. Kelsen.

Stránky:
96–98
Metriky

357

Views

176

PDF views