Ekologické daně - kritika nové právní úpravy

Libor Kyncl

Abstrakt

Cílem tohoto článku je rozebrat a konstruktivně zkritizovat novou právní úpravu ekologických daní, jak pro Českou republiku začala být účinná od 1. ledna 2008 po přijetí reformy směřující ke stabilizaci veřejných rozpočtů ČR. Autor se bude kromě základních principů a konstrukčních prvků daní zabývat možnými inovacemi v právní úpravě, které by mohly dle jeho názoru napomoci lepší motivaci fyzických a právnických osob neplýtvat zdroji energie, které potenciálně poškozují životní prostředí. Jedná se právě o zdroje zdaněné ekologickými daněmi.

Bibliografická citace

KYNCL, Libor. Ekologické daně - kritika nové právní úpravy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 67-70. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7111

Klíčová slova

ekologické daně; daň z pevných paliv; daň z elektřiny; daň ze zemního plynu; právní úprava; stabilizace veřejných rozpočtů; Česká republika; Evropské společenství; daňová soustava

Plný Text: