Proměna současného státu

Jan Stejskal

Abstrakt

Po určité období byl stát institucí natolik „přirozenou“ a samozřejmou, že – jak říká Hans Kelsen – mohl působit „normativní silou fakticity“: byl bez větších pochybností považován za základní jednotku sociální organizace, za nezviklatelný rámec normativní regulace i adekvátní měřítko sdílené lidské totožnosti. Stát byl zpravidla dokonce – ať už výslovně nebo implicitně – identifikován se společností jako takovou. Dnes se ovšem stále častěji hovoří o globální společnosti, propojeném nadnárodním trhu a fluktuujícím kapitálu, o informační společnosti bez teritoriálních hranic nebo znovuobjevení náboženství. V daném kontextu se množí úvahy o poněkud vyčerpané roli státu, jež se má projevovat i neschopností státu účinně regulovat nově se etablující vztahy v rovině právní a obecněji – autorsky upravovat sociální realitu, z níž právní vztahy rostou. Záměrem tohoto textu je postavení a dosah současného státu prozkoumat, případně pak zmapovat či alespoň nastínit jeho nynější proměnu. Vytčené zadání nejlépe předznamená stručný pohled do minulosti, ke kořenům utváření novodobého státu.

Bibliografická citace

STEJSKAL, Jan. Proměna současného státu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 75-81. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7113

Plný Text: