První řízení ve věci obnovy před Ústavním soudem z důvodu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Jan Filip

Abstrakt

Pro aktualitu z oblasti ústavního práva se pro počátek roku 2008 nabízela cela řada námětů. Po volbě prezidenta republiky se diskuse rozvinula zejména v oblasti zvláštností postupu rozhodování Ústavního soudu o návrhu na zrušení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Zde Ústavní soud po problémech, které vznikly při pokusu rozhodnout věc přímo jedním rozhodnutím pod původní sp. zn. Pl. ÚS 24/07 z důvodu procesních vad při přijímání zákona (základní námitka navrhovatelů) zvolil postup rozdělení materie na tři oblasti – daňovou, sociální a zdravotní.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. První řízení ve věci obnovy před Ústavním soudem z důvodu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 50-54. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7108

Plný Text: