Úprava pracovních podmínek osob se zdravotním postižením v mezinárodních dokumentech

Jana Komendová

Abstrakt

Zařazení osob se zdravotním postižením do pracovního procesu slouží k zajištění finančních prostředků k jejich obživě a je rovněž důležitým prostředkem sociální integrace. Právo na bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky, právo na pomoc státu při získání a udržení si zaměstnání, zákaz diskriminace nebo právo na rekvalifikaci a pracovní rehabilitaci, jsou stanovena v řadě dokumentů OSN, MOP či RE.

Bibliografická citace

KOMENDOVÁ, Jana. Úprava pracovních podmínek osob se zdravotním postižením v mezinárodních dokumentech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 41-47. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7106

Plný Text: