Působení práva EU ve sféře českého práva a informační společnosti

Radim Polčák

Abstrakt

Nutnost strategického přístupu vrcholných orgánů ES k problematice budování informační společnosti konstatovala a argumentovala takzvaná Bangemannova zpráva z června roku 1994. Touto zprávou byly prakticky založeny aktivity Společenství směřující k budování informační společnosti na nejvyšší úrovni.
V návaznosti na aktuálně populární myšlenkové směry se legislativní podpora evropské informační společnosti zaměřila především na její kvantitativní stránku, ekonomický potenciál a dále pak na vybrané partikulární aspekty společenského života, tj. především na zdravotnictví a veřejnou správu. Takové zaměření můžeme vyčíst z řady pozičních dokumentů Evropské Komise, z nichž nejdůležitějšími byly tzv. Lisabonská strategie a na ni navazující strategické dokumenty eEurope 2002 a eEurope 2005.

Bibliografická citace

POLČÁK, Radim. Působení práva EU ve sféře českého práva a informační společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 392-396. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6305

Plný Text: