Právní regulace veřejných financí a finanční správy v prostředí působení práva Evropské unie

Petr Mrkývka, Ivana Pařízková

Abstrakt

Veřejné finance, jejich právní regulace a správa prodělaly od roku 1990 fundamentální přeměnu vyvolanou jednak změnou společensko-politických a ekonomických poměrů a jednak snahou o zapojení do evropských integračních struktur. Aplikovaný typ ekonomiky, založený na tržních principech, a nutnost harmonizace právní regulace v oblasti finančního práva dané nejdříve vizí zapojení do ES a následně závazky z přístupového procesu a konečně pak ze samotného členství, představovaly a představují základní hnací sílu tvorby nového, vnitrostátního finančního práva.
Evropská právní regulace veřejných financí a finanční správy v době přístupových jednání již vytvořila specifický finanční a správní prostor reprezentovaný vznikem a fungováním hospodářské a měnové unie. Přistupující státy v průběhu akcesijních jednání neuplatňovaly významnější výhrady týkající se acquis hospodářské a měnové unie a tato skutečnost znamenala přijetí unijní regulace v podstatě beze zbytku. Hospodářská a měnová unie představovala již v té době čtyři základní politické a ve svém důsledku i právní problémy, a to koordinaci hospodářské politiky, fiskální politiku, monetární politiku a politiku měnového kurzu, včetně realizace jednotné společné měny.

Bibliografická citace

MRKÝVKA, Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Právní regulace veřejných financí a finanční správy v prostředí působení práva Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 377-379. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6301

Plný Text: