Mezinárodní insolvenční a exekuční právo

Zdeněk Kapitán

Abstrakt

Oběma oblastem dílčího výzkumu, tj. mezinárodnímu insolvenčnímu i mezinárodnímu exekučnímu právu je vlastní podstatný společný znak – zaměření na uspokojení věřitele s využitím autoritativních nástrojů vedoucích k nucenému prosazení soukromoprávních nároků tam, kde nedochází k jejich dobrovolnému plnění.

Bibliografická citace

KAPITÁN, Zdeněk. Mezinárodní insolvenční a exekuční právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 369-372. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6299

Plný Text: