Vliv azylového acquis Evropské unie na řízení o mezinárodní ochraně (vybrané problémy)

Jana Jurníková

Abstrakt

Problematika azylového práva z pohledu mezinárodního práva veřejného byla zpracována řešitelem prof. JUDr. D. Jílkem, CSc. a z hlediska přijatých závěrů výzkumu v této oblasti lze odkázat na samostatnou zprávu. V návaznosti na dílčí úkol výzkumného záměru byla předmětem analýzy procesní stránka azylové problematiky, a to především Směrnice Rady EU 2005/85/ EC ze dne 1. 12. 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznání a odnímání postavení uprchlíka (procedurální směrnice) a její vliv na řízení ve věcech mezinárodní ochrany.

Bibliografická citace

JURNÍKOVÁ, Jana. Vliv azylového acquis Evropské unie na řízení o mezinárodní ochraně (vybrané problémy). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 379-382. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6302

Plný Text: