Horák, Ondřej: Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století

Jaromír Tauchen

Abstrakt

Recenze publikace - Horák, Ondřej: Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století
Praha: Libri, 2010, 288s., ISBN 978-80-7277-457-9

Bibliografická citace

TAUCHEN, Jaromír. Horák, Ondřej: Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 405-406. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6313

Plný Text: