Horák, Ondřej: Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století

Roč.19,č.4(2011)

Abstrakt
Recenze publikace - Horák, Ondřej: Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století
Praha: Libri, 2010, 288s., ISBN 978-80-7277-457-9

Stránky:
405–406
Metriky

350

Views

204

PDF views