KUČEROVÁ, H., HORZINKOVÁ, E. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků.

Filip Rigel

Abstrakt

Recenze publikace - KUČEROVÁ, H., HORZINKOVÁ, E. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků.
1. vyd. Praha: Leges, 2009.

Bibliografická citace

RIGEL, Filip. KUČEROVÁ, H., HORZINKOVÁ, E. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 407-409. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6319

Plný Text: