KUČEROVÁ, H., HORZINKOVÁ, E. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků.

Roč.19,č.4(2011)

Abstrakt

Recenze publikace - KUČEROVÁ, H., HORZINKOVÁ, E. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků.
1. vyd. Praha: Leges, 2009.


Stránky:
407–409
Biografie autora

Filip Rigel

Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand; asistent soudce Nejvyššího správního soudu
Metriky

671

Views

160

PDF views