Teoretické otázky. Změny práva EU - podstata, zdroje, formy a míra evropeizace českého práva

Roč.19,č.4(2011)

Abstrakt
Výzkum v odvětví teorie práva reagoval na absenci koherentní teorie evropského práva. Cílem analýzy nebylo předkládat nějaké nové teoretické koncepce, ale spíše prozkoumat základní pojmy a kategorie, které vygeneroval proces evropské integrace. Vymezení hlavních kategorií je základním předpokladem budování jakékoli teorie. Tento problém byl v právně teoretické oblasti výzkumu sledován ve třech rovinách:
  1. Vymezení významu základních právně teoretických pojmů: evropeizace práva, Evropská unie a evropské právo;
  2. Interpretace evropského práva na půdě českého práva;
  3. Uplatnění interpretace evropského práva při ochraně lidských práv na příkladu práva menšin.

Stránky:
317–328
Biografie autora

Miloš Večeřa

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

vedoucí dílčího řešitelského týmu

Tatiana Machalová

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

řešitelka výzkumného záměru
Metriky

265

Views

268

PDF views