Vyjádření ke konceptu závěrečné zprávy výzkumného záměru Právnické fakulty MU 2005-2011

Michal Tomášek

Bibliografická citace

TOMÁŠEK, Michal. Vyjádření ke konceptu závěrečné zprávy výzkumného záměru Právnické fakulty MU 2005-2011. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 396-397. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6308

Plný Text: