Vystoupení v rámci workshopu zaměřeného na závěrečnou zprávu výzkumného záměru s názvem „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“

Tomáš Gřivna

Bibliografická citace

GŘIVNA, Tomáš. Vystoupení v rámci workshopu zaměřeného na závěrečnou zprávu výzkumného záměru s názvem „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 404-405. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6312

Plný Text: