Působení práva EU ve sféře ústavního práva České republiky

Roč.19,č.4(2011)

Abstrakt
Česká republika přistoupila k Evropské unii 1. května 2004 na základě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii (č. 44/2004 Sb.m.s.) podepsané v Aténách 16. dubna 2003. S přistoupením byl vyjádřen souhlas v referendu konaném ve dnech 13. a 14. června 2003. Význam tohoto aktu spočíval nejen v začlenění ČR do systému hospodářských a politických vztahů s dalšími členskými státy v Evropě, a to v novém institucionálním a právním kontextu, který musel být nově definován zejména pravidly ústavního práva.

Stránky:
328–340
Biografie autora

Jan Filip

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

řešitel výzkumného záměru
Metriky

312

Views

375

PDF views