SULFIDICKÉ FÁZE VE STŘEDOVĚKÝCH STRUSKÁCH PO TAVBĚ Ag RUD V JIHLAVSKÉM A HAVLÍČKOBRODSKÉM RUDNÍM REVÍRU

Jaroslav Kapusta, Kateřina Janíčková, Zdeněk Dolníček, Karel Malý

Abstrakt

Sulphide phases were studied in glassy and crystalline slags after smelting of polymetallic ores from the Jihlava and the Havlíčkův Brod Ore Districts. Sulphides usually form droplets from μm to mm in diameter. They exhibit complex composition with prevalence of pyrrhotite and sphalerite. Rudashevskyite (Fe,Zn)S occurs as a result of isomorphic substitution of Fe by Zn. Cu was rarely identified as native metal but usually it represents an admixture in a Cu-Fe-S phase with stoichiometry close to bornite. Pb is mainly present as galena or lead monoxide. Native silver as well as Ba-analogon of apatite were also identifi ed. For evaluation of potential release of heavy metals due to the preferential dissolution of sulphides and metallic phases, leaching tests in aqueous solution of sodium acetate were carried out. Data from leaching tests were compared with limit values defined by USEPA (1994) for solid wastes. The limit values were not exceeded only in case of Cd and As. The limit for Pb was exceeded in all cases except for one sample. For assessing of Zn and Cu limits for acute toxicity defi ned for aquatic habitats (USEPA 2006) were used; the obtained concentrations in leachates were several orders of magnitude higher.

Bibliografická citace

Kapusta, J., Janíčková, K., Dolníček, Z., & Malý, K. (2014). SULFIDICKÉ FÁZE VE STŘEDOVĚKÝCH STRUSKÁCH PO TAVBĚ Ag RUD V JIHLAVSKÉM A HAVLÍČKOBRODSKÉM RUDNÍM REVÍRU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 21(1-2), 94-98.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-94

Klíčová slova

Havlíčkův Brod Ore District, Jihlava Ore District, slags, sulphidic phases, heavy metals

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bachmann, H. G. (1982): The identification of slags from archaeological sites. – Univ. of London, occasional publication No. 6. London.

Ettler, V. – Legendre, O. – Bodénan, F. – Touray, J. C. (2001): Primary phases and natural weathering of old lead-zinc pyrometallurgical slag from Příbram, Czech Republic. – Canadian Mineralogist, 39, 873–88. https://doi.org/10.2113/gscanmin.39.3.873

Ettler, V. – Mihaljevič, M. – Piantone, P. – Touray, J. C. (2002): Leaching of polished sections: an integrated approach for studying the liberation of heavy metals from lead-zinc metallurgical slags. – Bulletin de la Societe Geologique de France, 173, 161–169. https://doi.org/10.2113/173.2.161

Ettler, V. – Johan, Z. – Hradil, D. (2003): Natural alteration products of sulphide mattes from primary lead smelting. – Comptes Rendus Geoscience, 335, 1013–1020. https://doi.org/10.1016/j.crte.2003.09.006

Ettler, V. – Johan, Z. – Kříbek, B. – Šebek, O. – Mihaljevič, M. (2009): Mineralogy and environmental stability of slags from the Tsumeb smelter, Namibia. – Applied Geochemistry, 24, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2008.10.003

Dobeš, P. – Malý, K. (2001): Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddělení věd přírodních, 15, 51–85.

Chaudhuri, J. N. B. – Newesely, H. (1993): Mineralogical characterization of old Harz Mountain slags. – Canadian Metallurgical Quarterly 32, 1–12. https://doi.org/10.1179/cmq.1993.32.1.1

Janíčková, K. – Dolníček, Z – Malý, K. (2012): Fázové složení strusek po tavbě stříbrných rud na Havlíčkobrodsku. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 186–189.

Kapusta, J. – Dolníček, Z. – Malý, K. (2012): Fázové složení středověkých strusek po tavbě Pb-Ag rud z hutnického areálu Plandry u Jihlavy. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 190–194.

Kapusta, J. – Dolníček, Z. – Malý, K. (2013): Středověké baryem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20, 188–192.

Manasse, A. – Mellini, M. (2002): Chemical and textural characterization of medieval slags from the Massa Marittima smelting sites (Tuscany, Italy). – Journal of Cultural Heritage, 3, 187–98. https://doi.org/10.1016/S1296-2074(02)01176-7

Piatak, N. M. – Seal II, R. R. – Hammarstrom, J. M. (2004): Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites. – Applied Geochemistry, 19, 1039–1064. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2004.01.005

Ströbele, F. – Wenzel, T. – Kronz, A. (2010): Mineralogical and geochemical characterization of high-medieval lead-silver smelting slags from Wiesloch near Heidelberg (Germany) – an approach to process reconstruction. – Archaeological and Anthropological Sciences, 2, 191–215. https://doi.org/10.1007/s12520-010-0039-7

USEPA (1994): Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), Method 1311, Solid Waste Characterization Manual SW-848, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, Athens, Georgia, USA. – Dostupné na: http://www.epa.gov 25.02.2014.

USEPA (2006): National Recommended Water Quality Criteria. Office of Water, USEPA, Athens, Georgia, USA. – Dostupné na: http://www.epa.gov 25.02.2014.

Vaněk, V. – Velebil, D. (2007): Staré hutnictví stříbra. – Stříbrná Jihlava 2007, 188–205.

https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-94


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů
Petr Hrubý, Karel Malý, Peter Milo
Archaeologia historica  číslo: 2,  první strana: 391,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/AH2016-2-20