VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: KORELACE PETROGRAFICKÝCH A PETROFYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ

Kristýna Schuchová, Zdeněk Dolníček

Abstrakt

This article is focused on petrography of igneous rocks of the teschenite association and its correlation with selected petrophysical parameters. These igneous rocks were studied at three localities in the Silesian unit (Outer Western Carpathians) – Hodslavice, Žilina near Nový Jičín and Tichá. We conducted petrographic study (including modal composition based on planimetry) and then we compared results with previously published data on magnetic susceptibility and density of the same rock samples. The primary magmatic phases (clinopyroxenes, amphibole, biotite, opaque phases, feldspars and analcime) show in all cases less or more signs of post-magmatic alteration, giving rise mainly to secondary chlorite, carbonate and “limonite”. The amount of chlorite ranges from 21 to 23, 3 to 9, and 16 to 35 mod. % and those of carbonate vary from 5 to 15, 3 to 4, and 16 to 24 mod. % in Hodslavice, Žilina near Nový Jičín, and Tichá, respectively. The values of magnetic susceptibility range from 5.56 × 10-8 to 7.66 × 10-5, 5.07 × 10-7 to 1.61 × 10-5, and 2.46 × 10-7 to 2.93 × 10-5 SI and those of density are between 2.50 and 2.77, 2.66 to 3.88, and 2.65 to 2.86 g/cm3 in Hodslavice, Žilina near Nový Jičín, and Tichá, respectively. Correlation of petrographic and petrophysical parameters suggests that various postmagmatic alterations (including chloritization, carbonatization and weathering associated with formation of limonite) can influence the values of magnetic susceptibility and density. The intensity of these alterations varies significantly among samples and sites.

Bibliografická citace

Schuchová, K., & Dolníček, Z. (2014). VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: KORELACE PETROGRAFICKÝCH A PETROFYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 21(1-2), 47-53.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-47

Klíčová slova

Silesian unit, igneous rocks of the teschenite association, microscopy, planimetry, magnetic susceptibility, density

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Buriánek, D. – Bubík, M. (2012): Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí. – Acta Musei Moraviae, Scientia Geologicae, 97, 1, 89–111. Brno.

Dolníček, Z. – Kropáč, K. – Uher, P. – Polách, M. (2010): Mineralogical and geochemical evidence for multi-stage origin of mineral veins hosted by teschenites at Tichá, Outer Western Carpathians, Czech Republic. – Chemie der Erde, 70, 267–282. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2010.03.003

Dostal, J. – Owen, V. (1998): Cretaceous alkaline lamprophyres from northeastern Czech Republic: geochemistry and petrogenesis. – Geologische Rundschau 87, 67–77. https://doi.org/10.1007/s005310050190

Grabowski, J. – Krzemiński, L. – Nescieruk, P. – Starnawska, E. (2006): Paleomagnetism of the teschenitic rocks (Lower Cretaceous) in the Outer Western Carpathians of Poland: contraints for tectonic rotations in the Silesian unit. – Geophysical Instrument, 166, 1077–1094. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.03004.x

Hovorka, D. – Spišiak, J. (1988): Vulkanizmus mesozoika Západných Karpát. – Veda, Bratislava.

Klvaňa, J. (1897): Tešenity a pikrity na severovýchodní Moravě. – Nákladem České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Praha.

Kudělásková, M. (1987): Petrology and geochemistry of selected rock types of teschenite association, Outer Western Carpathians. – Geologica Carpathica, 38, 545–573.

Kudělásková, M. – Kudělásek, V. – Matýsek, D. (1993): Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti. – Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě, 39, 63–72. Ostrava.

Lucińska-Anczkiewicz, A. – Villa, I. M. – Anczkiewicz, R. – Ślaczka, A. (2002): 40Ar/39Ar dating of alkaline lamprophyres from the Polish Western Carpathians. – Geologica Carpathica. 53, 45–52.

Matýsek, D. (1988): Kontaktní metamorfismus hornin těšínitové asociace. – Časopis Slezského Muzea Opava (A), 37, 77–86.

Matýsek, D. (1992): Statistické vyhodnocení chemického složení pyroxenů a amfibolů hornin těšínitové asociace. – Časopis pro mineralogii a geologii, 37, 89–96, Praha.

Pacák, O. (1926): Sopečné horniny na úpatí Beskyd Moravských. – Rozpravy Československé akademie věd, 35. Praha.

Schuchová, K. – Dolníček, Z. (2013): Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20, 92–95. Brno.

Šmíd, B. (1962): Přehled geologie a petrografie hornin těšínitové asociace na severním úpatí Beskyd. – Geologické práce, 63, 53–60. Bratislava.

https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-47


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: KORELACE PETROGRAFICKÝCH A PETROFYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ
Kristýna Schuchová, Zdeněk Dolníček
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 21,  číslo: 1-2,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-47