NOVÝ VÝSKYT SKARNU V GFÖHLSKÉ JEDNOTCE U VEVČIC U JEVIŠOVIC: MINERÁLNÍ ASOCIACE SKARNU A KONTAMINOVANÝCH AMFIBOLICKÝCH PEGMATITŮ

Stanislav Houzar, Jaroslav Šmerda, David Buriánek

Abstrakt

This work provides detailed information about a new occurrence of skarn near Vevčice (near Jevišovice, western Moravia), which is one of the most important outcrops of these rocks in the southeastern part of the Moldanubian Zone (Gföhl Unit). The skarn is characterized by a strong migmatization, which resulted in contaminated amphibole pegmatite veins penetrating the skarn. The mineral assemblage of the skarn is simple, with dominant garnets, both grossular-almandine (Alm55–57 Grs31–37 Adr3–8) and grossular-andradite-almandine (Grs45–53 Adr20–34 Alm20–24). Garnets clearly predominate over clinopyroxene, hedenbergite with a slightly increased “fassaite component”. The very low amount of quartz contrasts with that in the skarns in the surrounding Gföhl unit. Amphibole (potassium-rich hastingsite) is younger mineral in the skarn, and especially in contaminated pegmatites. Epidote after garnets, and eventually prehnite, belong to the youngest minerals in some types of rocks. Accessory titanite, sometimes rich in Sn, was found frequently, as well as metamict REE-rich epidote. Magnetite is rather exceptional, mainly in assemblages replacing garnet; fluorapatite, ilmenite and zircon are rare. The studied skarn is part of a lithologically varied sequence of the Gföhl Unit, with intercalations of Ca-metasediments, appearing in several non-contiguous horizons around the boundary of so-called Běhařovice-Vémyslice synform, with a granulite–serpentinite complex in its center. This sequence of strongly migmatized biotite paragneiss to leucocratic migmatites also contains diopside and scapolite-diopside gneiss, garnet-pyroxene and phlogopite-diopside skarns containing magnetite and exceptionally Au-Co-Bi and REE mineralization as well as rare occurrences of spinel-forsterite dolomitic marbles.

 

Bibliografická citace

Houzar, S., Šmerda, J., & Buriánek, D. (2014). NOVÝ VÝSKYT SKARNU V GFÖHLSKÉ JEDNOTCE U VEVČIC U JEVIŠOVIC: MINERÁLNÍ ASOCIACE SKARNU A KONTAMINOVANÝCH AMFIBOLICKÝCH PEGMATITŮ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 21(1-2), 62-70.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-62

Klíčová slova

garnet, pyroxene, potassian hastingsite, calcic skarn, mineral assemblage, amphibole-rich pegmatites, migmatization, Gföhl Unit, Moldanubian Zone

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dallmeyer, R. D. – Franke, W. – Weber, K. (1995): Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe. (Chapter VII. Moldanubian Zone). – Springer Verlag, Berlin – Heidelberg, 317–466.

Filip, J. – Houzar, S. – Sulovský, P. (2002): Allanit a produkty jeho přeměny ve skarnu a pegmatitu z Rešic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 87, 87–101.

Hasalová, P. – Janoušek, V. – Schulmann, K. – Štípská, P. – Erban, V. (2008): From orthogneiss to migmatite: Geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif). – Lithos, 102, 508–537. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2007.07.021

Homola, V. – Muller, K. – Smrkovská, V. (1968): Geologisch-geophysikalische Studien im Gebiet des westmährischen Moldanubikums. – Freiberger Forschungshefte, C 227, 1–71.

Houzar, S. – Šrein, V. (1999): Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava. – Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, 39, 1–6.

Leake, B. E. – Woolley, A. R. – Arps, C. E. S. – Birch, W. D. – Gilbert, M. C. – Grice, J. D. – Hawthorne, F. C. – Kato, A. – Kisch, H. J. – Krivovichev, V. G. – Linthout, K. – Laird, J. – Mandarino, J. – Maresch, W. V. – Nickel, E. H. – Rock, N. M. S. – Schumacher, J. C. – Smith, D. C. – Stephenson, N. C. N. – Ungaretti, L. – Whittaker, E. J. W. – Youzhi, G. (1997): Nomenclature of amphiboles: Report of the subcommittee on amphiboles of the international mineralogical association commission on new minerals and mineral names. – Mineralogical Magazine, 61, 2, 295–321. https://doi.org/10.1180/minmag.1997.061.405.13

Malec, J. – Veselovský, F. – Táborský, Z. (2013): Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 98, 1, 13–22.

Martinec, P. (1977): Erlany a skarny v komplexu tzv. gföhlských rul v moldanubiku jz. Moravy. – In: Pouba, Z. (ed.): „Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek V.“, Ústav geol. Věd, Přírod. fak. UK, Praha, 163–182.

Matějovská, O. – Batík, P. – Dornič, J. – Havlíček, P. – Hazdrová, M. – Jenček, V. – Kadlec, E. – Líbalová, J. – Šalanský, K. – Volšan, V. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 34–111 Višňové. – Ústř. úst. geol. Praha. 54 s.

Medaris, G. L., jr. – Jelínek, E. – Beard, B. L. – Valley, J. W. – Spicuzza, M. J. – Strnad, L. (2013): Garnet pyroxenite in the Biskupice peridotite, Bohemian Massif: anatomy of a Variscan high-pressure cumulate. – Journal of Geosciences, 58, 3–19.

Němec, D. (1960): Poznámky ke skarnům v okolí Korduly u Rouchovan. – Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní, 45, 37–44.

Němec, D. (1963): Mg-Skarne des westmährischen Kristallins. – Sitzungsberichten Österreichises Akademie der Wissenschaften, Mathem.- naturw. Kl., Abt. I, N. 172, 263–308. https://doi.org/10.1007/978-3-662-25316-8_1

Němec, D. (1991): Regional typization of the iron skarns of the Bohemian – Moravian heights. – Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 76, 51–82.

Novák, M. – Kadlec, T. – Gadas, P. (2013): Geological position, mineral assemblages and contamination of granitic pegmatites in the Moldanubian Zone, Czech Republic; examples from the Vlastějovice region. – Journal of Geosciences, 58, 1, 21–47.

Pertold, Z. – Pertoldová, J. – Pudilová, M. (2000): Metamorphic history of skarn in the Gföhl Unit, Moldanubicum, Bohemian Massif, and implication for their origin. – Acta Universitas Carolinae, Geologica, 41, 157–166.

Pertoldová, J. – Týcová, R. – Verner, K. – Košuličová, M. – Pertold, Z. – Košler, J. – Konopásek, J. – Pudilová, M. (2009): Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implications for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif. – Journal of Geosciences, 54, 101–134.

Pouchou, J. L. – Pichoir, F. (1985): “PAP” procedure for improved quantitative microanalysis. – Microbeam Analysis, 20, 104–105.

Tomaschek, O. (1933): Die geologischen Verhältnisse des polit. Bezirkes Znaim. II. Teil Znaimer Bezirk. – Znaim, 25 s.

Vrána, S. (1987): Garnet-fassaitic pyroxene skarn from the granulite complex of southern Bohemia. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 62, 4, 193–206.

Žáček, V. (2007): Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet-hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic. – Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen, 184, 2, 161–168. https://doi.org/10.1127/0077-7757/2007/0089

https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-62