Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds): Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR

Jiří Zeman

Abstrakt

Recenze publikace - Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds): Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň: 2009, 378 s.*

Bibliografická citace

ZEMAN, Jiří. Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds): Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 343-345. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6576

Plný Text: