Gustáv Dianiška a kolektív: Kriminológia

Jakub Chromý

Abstrakt

Recenze publikace - Gustáv Dianiška a kolektív: Kriminológia
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň, 2009, 326 stran

Bibliografická citace

CHROMÝ, Jakub. Gustáv Dianiška a kolektív: Kriminológia. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 341-343. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6575

Plný Text: