Konference „Metternich a jeho doba“

Karel Schelle

Abstrakt

Dne 1. června* 2009 tomu bylo 150 let co zemřela jedna z nejznámějších evropských osobností první poloviny 19. století rakouský šlechtic, politik a diplomat Klemens Wenzel Nepomuk Lothar kníže Metternich- Winneburg-Ochsenhausen, vévoda z Portelly (15. května 1773 Koblenz – 11. června 1859 Vídeň). Zároveň si připomínáme 200 let od jeho nástupu do úřadu rakouského ministra zahraničí. Na české, resp. rakouské politické scéně se objevuje v roce 1801, kdy vstoupil do diplomatických služeb, nejprve se stal vyslancem monarchie u saského dvora v Drážďanech, pak u pruského dvora v Berlíně a nakonec u Napoleonova dvora v Paříži. V roce 1809 se stal rakouským ministrem zahraničí (tento úřad vykonával až do roku 1848), roku 1813 byl povýšen do dědičného knížecího stavu a roku 1821 se stal rakouským státním kancléřem.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Konference „Metternich a jeho doba“. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 330. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6567

Plný Text: