Mezinárodní konference k 60. výročí Základního zákona SRN z pohledu evropeizace a globalizace

Jan Filip

Abstrakt

Ve dnech 26. až 29. listopadu 2009 proběhla na Jagellonské univerzitě v Krakově mezinárodní konference pod názvem „Ústava v dobách globalizace a evropeizace. Konference k 60. výročí schválení Základního zákona pro SRN“ (Verfassung im Zeitalter von Globalisierung und Europäisierung. Konferenz zum Anlass des 60. Jubiläums der Verabschiedung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland), jejímiž pořadateli byly Uniwersytet Jagielloński, Alexander von Humboldt Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung, Fundacja Wspólpracy Polsko-Niemieckiej a další instituce. Téma konference, jejímž jednacím jazykem byla tentokrát výlučně němčina, bylo zvoleno s ohledem na 60. výročí přijetí Základního zákona SRN. Současně však třeba zdůraznit, že se nejednalo o nějakou typicky vzpomínkovou akci. Výročí Základního zákona bylo organicky spojeno s procesy evropeizace a globalizace, což se projevilo nejen v referátech zde přednesených, nýbrž i ve složení účastníků.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Mezinárodní konference k 60. výročí Základního zákona SRN z pohledu evropeizace a globalizace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 336. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6571

Plný Text: