Nedůvodnost zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb. pro retroaktivitu

Petr Vojíř

Abstrakt

V tomto článku se zabývám ústavním zákonem č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny a nálezem Ústavního soudu ze dne 10.9.2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09, kterým byl tento ústavní zákon zrušen; v tomto článku si nekladu za cíl zkoumat, zda Ústavní soud měl ke zrušení tohoto ústavního zákona pravomoc, nýbrž důvod spočívající v jeho ústavně nepřípustné retroaktivitě.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 9.2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb. (dále jen „Nález“), kterým byl zrušen ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny (dále jen „Ústavní zákon“) pochopitelně vyvolal velký ohlas v právnických kruzích.
I vzhledem k tomu, že jsem dosud nezaznamenal žádný odborný literární výstup, jehož hlavním předmětem by byla retroaktivita jakožto jeden z nosných důvodů derogace Ústavního zákona, pokouším se tento předmět uchopit tímto svým článkem.

Bibliografická citace

VOJÍŘ, Petr. Nedůvodnost zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb. pro retroaktivitu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 323-327. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6565

Plný Text: