Persekuce studentů a učitelů na brněnské právnické fakultě po únoru 1948

Roč.17,č.4(2009)

Abstrakt
V úvodní části autoři konstatovali, že poúnorová perzekuce z let 1948 až 1950 měla na jednotlivých fakultách řadu společných rysů (působení akčních výborů, administrativní postih učitelů, studentů a zaměstnanců a dokonce i čerstvých absolventů, trestní stíhání některých učitelů). Zároveň existovaly odlišnosti (různá rychlost a rasance akčních výborů, likvidace brněnské právnické fakulty). Dále autoři sledovali proces formování akčního výboru na brněnské právnické fakultě a organizaci „očistné“ akce. Podle údajů akčního výboru z necelých devíti set posluchačů prověrkou úspěšně prošly asi tři pětiny. Z brněnských profesorů „očista“ přímo postihla Václava Chytila, Františka Kopa, Vladimíra Kubeše, Bohumila Kučeru, Zdeňka Neubauera, Adolfa Procházku, Jaroslava Stránského, Františka Weyra a z části i Jiřího Cvetlera. Trestní stíhání bylo zavedeno proti profesorům A. Procházkovi a J. Stránskému, kteří emigrovali, V. Kubešovi pro pokus o opuštění republiky a V. Chytilovi pro domnělou velezradu. Autoři také stručně nastínili situace v Praze a v Bratislavě.
Biografie autora

Ladislav Vojáček

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno