Čambáliková, M.: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie

Alena Pauličková

Abstrakt

Recenze publikace - Čambáliková, M.: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie
Vysoká škola v Sládkovičove, 2009, 138 strán, ISBN 978-80-89267-33-0

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Alena. Čambáliková, M.: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 338-339. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6573

Plný Text: