Nový welfare model? Sociální ochrana ve střední a východní Evropě 20 let po demokratizaci

Kateřina Šimáčková

Abstrakt

Ve dnech 1. a 2. října 2009 se v pražském Karolinu uskutečnila mezinárodní konference, kterou pořádala právnická fakulta Univerzity Karlovy a Friedrich-Ebert- Stiftung; jejím tématem bylo zamyšlení nad sociální ochranou ve střední a východní Evropě 20 let po demokratizaci. Osobně se o pořádání konference nejvíce zasloužila Kristina Koldinská z pražské právnické fakulty a ředitel Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze Erfried Adam.

Bibliografická citace

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Nový welfare model? Sociální ochrana ve střední a východní Evropě 20 let po demokratizaci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 328-329. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6566

Plný Text: