Právní úprava některých proměnných volebního systému jako faktor ovlivňující selekci kandidátů uvnitř politických stran

Filip Rigel

Abstrakt

Vnitřní život politických stran, do jehož rámce bychom mohli jistě zařadit i selekci kandidátů, není v České republice v rovině pozitivního práva téměř vůbec upraven. Také právě proto se ale odkrývá rozsáhlé pole pro právní analýzu některých souvisejících otázek. V této souvislosti je důležité, nakolik mohou sami voliči ovlivnit to, jací konkrétní kandidáti z kandidátní listiny, pro niž tito voliči hlasují, získají mandát. Z tohoto hlediska se budeme zabývat právní úpravou preferenčních hlasů a možnosti tzv. panašování ve volbách konaných v České republice podle poměrného volebního systému.
Ostatně volební systém jako celek je významným faktorem ovlivňujícím prvotní selekci kandidátů uvnitř politické strany samé. Strategii v prvé řadě bude určovat to, zda se jedná o systém poměrný nebo většinový. Většinový systém je považován za ten, kde je síla stran v procesu nominace z povahy věci poněkud oslabena, z čehož vyplývá i nižší stranická disciplína zvolených jedinců. V rámci poměrného systému kandidátních listin pak budou z hlediska výběru kandidátů hrát roli některé jeho proměnné – vedle již zmíněného charakteru kandidátní listiny půjde zejm. o vymezení volebního území a počet rozdělovaných mandátů.

Bibliografická citace

RIGEL, Filip. Právní úprava některých proměnných volebního systému jako faktor ovlivňující selekci kandidátů uvnitř politických stran. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 285-293. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6560

Plný Text: